Centrum Badań Medycznych NIGRiR
Centrum Badań Medycznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji