81 888 63 33

Korzyści z badań

  szansa na udział w nowoczesnych i innowacyjnych metodach leczenia

  stały dostęp do opieki lekarza, który służy mu codzienną pomocą w czasie trwania badania

  szeroka diagnostyka i bezpłatne badania, często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej

  gwarancja procesu leczenia wg międzynarodowych standardów

  satysfakcja z udziału w powstaniu nowego leku, który może być pomocny wielu pacjentom

  zwrot kosztów dojazdu na wizyty kontrolne w trakcie udziału pacjenta w badaniu

 nierzadko zwrot innych uzasadnionych kosztów udziału pacjenta np. wyżywienia w trakcie dłuższych wizyt czy sprzętu medycznegoProjekt i wykonanie strony www: DUONET