81 888 63 33

Prawa i obowiązki pacjenta

Udział w badaniach klinicznych jest bezpłatny. Chory ma zapewnione leczenie, zagwarantowaną stałą opiekę medyczną i nadzór lekarza prowadzącego. W  większości badań pokrywane są również koszty transportu pacjenta na wizyty lekarskie do ośrodka badań.

Prawa Pacjenta

 •  pacjent dobrowolnie wyraża „Świadomą Zgodę”
 •  prawo do wycofania „Świadomej Zgody” i przerwania udziału w badaniu w każdej chwili bez podawania przyczyny
 •  prawo do informacji o stanie zdrowia w każdym momencie
 •  prawo do kopii z uzyskanych wyników
 •  prawo do informacji o badanym leku
 •  prawo do stałego kontaktu z lekarzem
 •  pacjent ma prawo do ochrony swoich danych osobowych
 •  pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych dotyczących badanego  leku, które mogą mieć wpływ na jego    dalszą decyzję o uczestnictwie w badaniu.

Czego oczekuje się od pacjenta?

Aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta oraz skuteczność badania klinicznego od pacjentów oczekuje się:

 • stosowania do wszystkich zaleceń lekarza prowadzącego
 • przyjmowania  leków zgodnie z zaleceniami
 • uczestniczenia w zaplanowanych wizytach lekarskich
 • informowania lekarza o przebytych chorobach, urazach, operacjach, a także obecnym stanie zdrowia
 • informowania lekarza o wszelkich działaniach niepożądanych, skutkach ubocznych oraz wszystkich zjawiskach jakie Państwa niepokoją, a które wystąpiły w trakcie badania.

Obowiązki lekarza i ośrodka

 • stały nadzór nad zdrowiem pacjenta
 • udostępnienie badań laboratoryjnych
 • przekazywanie informacji o działaniu leku
 • informowanie o przebiegu badania klinicznego
 • zapewnienie dostępności lekarza


Projekt i wykonanie strony www: DUONET