81 888 63 33

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – POChP

Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie POChP. Oferujemy naszym pacjentom możliwość leczenia innowacyjnymi metodami i terapiami, przy użyciu najnowszych leków, niedostępnych jeszcze do powszechnego stosowania, w dwóch różnych programach badawczych.

Leczenie innowacyjnymi metodami przeznaczone jest przede wszystkim  dla pacjentów, u których w dotychczasowym procesie leczenia nie uzyskano poprawy, którzy poszukują nowych możliwości leczenia dla poprawy stanu zdrowia, komfortu i jakości życia.

Pacjentom, którzy chcą wziąć udział w jednym z programów badawczych i uzyskać wszystkie niezbędne informację gwarantujemy bezpłatną konsultację w jednym z naszych ośrodków.

Nowoczesne metody leczenia przeznaczone są dla:

  • Dorosłych w wieku od 40 – 80 lat
  • Chorych na POChP o nasileniu minimum umiarkowanym

Nie wymagamy skierowania, a konsultacje oraz udział w badaniu są bezpłatne!

 

Pacjentom biorącym udział w badaniu gwarantujemy:

  • Udział w nowoczesnych metodach leczenia, niedostępnych jeszcze do powszechnego stosowania
  • Stały dostęp do opieki lekarza, którzy służy codzienną pomocą w czasie trwania badania
  • Szeroką bezpłatną diagnostykę oraz badania, często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej
  • Zwrot kosztów dojazdu do ośrodka na wizyty kontrolne
  • Gwarancję leczenia wg międzynarodowych standardów
  • Gwarancję bezpieczeństwa badania regulowaną prawem  (ustawa „Prawo Farmaceutyczne” w dziale badania kliniczne) oraz stały nadzór Komisji Bioetycznej, Urzędu Regulacji Produktów Leczniczych i Biobójczych, Centralną Ewidencję Badań Klinicznych.
PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC


Badanie dostępne w następujących placówkach

KO-MED Centra Kliniczne PUŁAWY
ul. Sieroszewskiego 34
Tel: 81 888 63 33

KO-MED Centra Kliniczne LUBLIN
ul. Tetmajera 21
Tel: 81 440 24 74

KO-MED Centra Kliniczne ZAMOŚĆ
ul. Peowiaków 1
Tel: 84 627 88 87

Umów się na bezpłatną konsultację lekarskąProjekt i wykonanie strony www: DUONET