81 888 63 33

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW

Reumatoidalne Zapalenie Stawów RZS

Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów RZS. Oferujemy naszym pacjentom możliwość leczenia innowacyjnymi metodami i terapiami, przy użyciu najnowszych leków, niedostępnych jeszcze do powszechnego stosowania, aż w czterech różnych programach badawczych.

Leczenie innowacyjnymi metodami przeznaczone jest przede wszystkim  dla pacjentów, u których w dotychczasowym procesie leczenia nie uzyskano poprawy, którzy poszukują nowych możliwości leczenia dla poprawy stanu zdrowia, komfortu i jakości życia.

Pacjentom, którzy chcą wziąć udział w jednym z programów badawczych i uzyskać wszystkie niezbędne informację gwarantujemy bezpłatną konsultację w jednym z naszych ośrodków.

Nowoczesne metody leczenia przeznaczone są dla:

  • Dorosłych chorych na zdiagnozowane RZS w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego u których nie udało się w  wystarczającym stopniu złagodzić objawów w leczeniu standardowym.

Nie wymagamy skierowania, a konsultacje oraz udział w badaniu są bezpłatne!

 

Pacjentom biorącym udział w badaniu gwarantujemy:

  • Udział w nowoczesnych metodach leczenia, niedostępnych jeszcze do powszechnego stosowania
  • Stały dostęp do opieki lekarza, którzy służy codzienną pomocą w czasie trwania badania
  • Szeroką bezpłatną diagnostykę oraz badania, często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej
  • Zwrot kosztów dojazdu do ośrodka na wizyty kontrolne
  • Gwarancję leczenia wg międzynarodowych standardów
  • Gwarancję bezpieczeństwa badania regulowaną prawem  (ustawa „Prawo Farmaceutyczne” w dziale badania kliniczne) oraz stały nadzór Komisji Bioetycznej, Urzędu Regulacji Produktów Leczniczych i Biobójczych, Centralną Ewidencję Badań Klinicznych.
REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW


Badanie dostępne w następujących placówkach

Ośrodek Badań Klinicznych SAMODZIELNY PUBLICZNY ZZOZ STASZÓW
ul. 11 Listopada 78
Tel: +48 15 864 12 34

Ośrodek Badań Klinicznych Zamojski Szpital Niepubliczny ZAMOŚĆ
ul. Peowiaków 1
Tel: +48 84 627 88 87

Umów się na bezpłatną konsultację lekarskąProjekt i wykonanie strony www: DUONET