Nasza infolinia
533 707 828
8.00-18.00
Aktualności:
PRZEGLĄDAJ
BADANIA
Sprawdź, czy wśród aktualnie trwających projektów badawczych nie pojawiła się szansa dla Ciebie lub Twojego bliskiego.
Aktualne badania
Nadciśnienie
Zdarzenia sercowo-naczyniowe
Zdarzenia sercowo-naczyniowe u osób z otyłością
Łuszczycowe Zapalenie Stawów
NASH - Niealkoholowe stłuszczenie wątroby
Nawracający lub oporny nowotwór hematologiczny
Choroba Leśniowskiego-Crohna
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Przewlekła białaczka limfocytowa
Rak piersi HER2 ujemny lub potrójnie ujemny
Rak piersi HER2+
Nadwaga/Otyłość
Cukrzyca TYP 2
Cukrzyca TYP 2 u osób otyłych
Fazy badań klinicznych
Poszczególne fazy badań klinicznych przebiegają pod ścisłą kontrolą naukowców i lekarzy. Dodatkowo cały projekt badawczy musi przebiegać zgodnie ze standardami prawnymi, które zostały określone w Unii Europejskiej i w Polsce.
Badania przedkliniczne
Bez udziału organizmów ludzkich
Badania podstawowe
Przeprowadzane w laboratoriach
Badania: Fazy 0-IV
Z udziałem organizmów ludzkich
Badania podstawowe
Przeprowadzane w laboratorium
Badania przedkliniczne
Bez udziału organizmów ludzkich
Faza 0
Z udziałem 10–15 zdrowych ochotników w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza I
Z udziałem 80–100 zdrowych ochotników w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza II
Z udziałem 50–300 chorych ochotników wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza III
Z udziałem kilkuset – kilku tysięcy pacjentów w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza IV
Z udziałem kilku tysięcy pacjentów w wyspecjalizowanych ośrodkach
CEL
Poznanie bezpieczeństwa działania
CEL
Poznanie mechanizmu działania
CEL
poznanie bezpieczeństwa działania na zdrowy organizm ludzki
CEL
określenie dawki i działań niepożądanych
CEL
potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa działania u chorych pacjentów
CEL
przygotowanie dokumentacji medycznej niezbędnej do wprowadzenia leku
CEL
ustalenie efektów długotrwałego stosowania leku i oszacowanie kosztów terapii