Nasza infolinia
533 707 828
8.00-18.00
PRZEGLĄDAJ
BADANIA
Sprawdź, czy wśród aktualnie trwających projektów badawczych nie pojawiła się szansa dla Ciebie lub Twojego bliskiego.
Aktualne badania
Przeciwciała IgG - sprawdź czy miałeś kontakt z wirusem SARS-CoV-2
Uderzenia gorąca związane z menopauzą
Badanie skierowane do kobiet, u których występują uderzenia gorąca związane z menopauzą.
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Badanie skierowane do dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Toczeń Rumieniowaty Układowy
Badanie skierowane do osób ze zdiagnozowanym toczniem rumieniowatym
Grzybica paznokci stóp
Już dziś i skorzystaj z najnowocześniejszej terapii prowadzonej przez wybitnych specjalistów dermatologii. Konsultacje prowadzone są w Lublinie.
Atopowe zapalenie skóry
Już dziś i skorzystaj z najnowocześniejszej terapii prowadzonej przez wybitnych specjalistów dermatologii. Konsultacje prowadzone są w Lublinie.
Twardzina układowa
Badanie skierowane do osób ze zdiagnozowaną twardziną układową
Hipercholesterolemia
Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie leczenia hipercholesterolemii.
Napadowy częstoskurcz nadkomorowy
Badanie skierowane do osób ze zdiagnozowanym napadowym częstoskurczem nadkomorowym
NOWOTWÓR NERKOWOKOMÓRKOWY
Badanie kliniczne dla pacjentów z nieleczonym wcześniej, zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym
MAŁOPŁYTKOWOŚĆ W LECZENIU RAKA ŻOŁĄDKA I JELITA GRUBEGO
Badanie kliniczne dla pacjentów z rakiem przewodu pokarmowego lub rakiem jelita grubego
NOWOTWÓR PROSTATY
Badanie kliniczne dla pacjentów rakiem prostaty
CHŁONIAK
Badanie kliniczne dla pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem
CHŁONIAK, W TYM CHŁONIAK HODGKINA I CHŁONIAK NIEZIARNICZY
Badanie kliniczne dla pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem
NIEDROBNOKOMÓRKOWY, NIEPŁASKONABŁONKOWY NOWOTWÓR PŁUC ORAZ DROBNOKOMÓRKOWY NOWOTWÓR PŁUC
Badanie kliniczne dla pacjentów z pierwszym rzutem przerzutowego lub nawrotowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuc
Choroba Leśniowskiego-Crohna
Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Reumatoidalne zapalenie stawów
Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie leczenia Reumatoidalnego Zapalenia Stawów
Migrena u dzieci i młodzieży
Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie leczenia migreny u dzieci i młodzieży.
Niewydolność serca
Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie leczenia niewydolności serca.
Cukrzyca
Nasze Ośrodki uczestniczą obecnie w globalnych, naukowych badaniach klinicznych w zakresie leczenia cukrzycy.
Fazy badań klinicznych
Poszczególne fazy badań klinicznych przebiegają pod ścisłą kontrolą naukowców i lekarzy. Dodatkowo cały projekt badawczy musi przebiegać zgodnie ze standardami prawnymi, które zostały określone w Unii Europejskiej i w Polsce.
Badania przedkliniczne
Bez udziału organizmów ludzkich
Badania podstawowe
Przeprowadzane w laboratoriach
Badania: Fazy 0-IV
Z udziałem organizmów ludzkich
Badania podstawowe
Przeprowadzane w laboratorium
Badania przedkliniczne
Bez udziału organizmów ludzkich
Faza 0
Z udziałem 10–15 zdrowych ochotników w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza I
Z udziałem 80–100 zdrowych ochotników w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza II
Z udziałem 50–300 chorych ochotników wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza III
Z udziałem kilkuset – kilku tysięcy pacjentów w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza IV
Z udziałem kilku tysięcy pacjentów w wyspecjalizowanych ośrodkach
CEL
Poznanie bezpieczeństwa działania
CEL
Poznanie mechanizmu działania
CEL
poznanie bezpieczeństwa działania na zdrowy organizm ludzki
CEL
określenie dawki i działań niepożądanych
CEL
potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa działania u chorych pacjentów
CEL
przygotowanie dokumentacji medycznej niezbędnej do wprowadzenia leku
CEL
ustalenie efektów długotrwałego stosowania leku i oszacowanie kosztów terapii