Nasza infolinia
533 707 828
8.00-18.00
PRZEGLĄDAJ
BADANIA
Sprawdź, czy wśród aktualnie trwających projektów badawczych nie pojawiła się szansa dla Ciebie lub Twojego bliskiego.
Aktualne badania
Endometrioza
ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Nadciśnienie
Migotanie przedsionków
Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych
Astma
Rak płuc NSCLC
Podejrzewasz u siebie grypę?
Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 - 3 dawka
Szczepionka przeciw wirusowi RSV
Ból dolnej części pleców
Przeciwciała IgG - sprawdź czy miałeś kontakt z wirusem SARS-CoV-2
Nawracający lub oporny nowotwór hematologiczny
Układowy toczeń rumieniowaty
Podwyższony cholesterol
Małopłytkowość w leczeniu raka żołądka i jelita grubego
Chłoniak
Choroba Leśniowskiego-Crohna
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Reumatoidalne zapalenie stawów
Migrena u dzieci i młodzieży
Niewydolność serca
Cukrzyca TYP 2
Fazy badań klinicznych
Poszczególne fazy badań klinicznych przebiegają pod ścisłą kontrolą naukowców i lekarzy. Dodatkowo cały projekt badawczy musi przebiegać zgodnie ze standardami prawnymi, które zostały określone w Unii Europejskiej i w Polsce.
Badania przedkliniczne
Bez udziału organizmów ludzkich
Badania podstawowe
Przeprowadzane w laboratoriach
Badania: Fazy 0-IV
Z udziałem organizmów ludzkich
Badania podstawowe
Przeprowadzane w laboratorium
Badania przedkliniczne
Bez udziału organizmów ludzkich
Faza 0
Z udziałem 10–15 zdrowych ochotników w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza I
Z udziałem 80–100 zdrowych ochotników w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza II
Z udziałem 50–300 chorych ochotników wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza III
Z udziałem kilkuset – kilku tysięcy pacjentów w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza IV
Z udziałem kilku tysięcy pacjentów w wyspecjalizowanych ośrodkach
CEL
Poznanie bezpieczeństwa działania
CEL
Poznanie mechanizmu działania
CEL
poznanie bezpieczeństwa działania na zdrowy organizm ludzki
CEL
określenie dawki i działań niepożądanych
CEL
potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa działania u chorych pacjentów
CEL
przygotowanie dokumentacji medycznej niezbędnej do wprowadzenia leku
CEL
ustalenie efektów długotrwałego stosowania leku i oszacowanie kosztów terapii