Ośrodek badań klinicznych w Białej Podlaskiej informuje o toczących się badaniach klinicznych w chorobach:
– rak piersi HER2+
– przewlekła białaczka limfocytowa
– chłoniak
– nawracający lub oporny nowotwór hematologiczny
– rak nerki
– małopłytkowość wywołana chemioterapię w leczeniu żołądka i jelit lub jelita grubego

🔹 Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 83 306 77 00 lub poprzez formularz kontaktowy: https://komed-ck.pl

Przypominamy:
• lekarz i nasz zespół prowadzący badanie omówią możliwe korzyści i zagrożenia związane z badaniem,
• w badaniu bierzesz udział tylko jeśli tego chcesz, z udziału w badaniu można też zrezygnować,
• konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne, nie wymagamy skierowania,
• krótkie terminy na konsultacje,
• pacjentom biorącym udział w badaniu zwracamy koszty dojazdu na wizyty do ośrodka,
• kryteriów kwalifikujących Pacjenta do udziału w badaniu jest więcej, są one weryfikowane przez lekarza prowadzącego badanie,
• lek badany i wszelkie badania wynikające z udziału w badaniu są dla pacjenta bezpłatne i szybko realizowane.