Choroby sercowo-naczyniowe  o podłożu miażdżycowym są najczęstszą przyczyną zgonów w krajach wysokorozwiniętych oraz jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów współczesnej medycyny.
Prowadzimy badania kliniczne dla pełnoletnich pacjentów, cierpiących z powodu miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej z LDL co najmniej 100 mg/dl, które przeszły zawał, udar niedokrwienny, amputację kończyny dolnej z powodu miażdżycy lub rewaskularyzację kończyn dolnych.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu, skontaktuj się przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio z ośrodkiem prowadzącym badanie: https://komed-ck.pl/badania/zdarzenia-sercowo-naczyniowe-2/
– Lublin, tel. 81 440 24 74
– Puławy, tel. 81 888 63 33
– Zamość, tel. 84 627 88 87