Aktualności:
Aktualności
Badanie kliniczne dla osób ze zdiagnozowanym migotaniem przedsionków
Migotanie przedsionków to jedno z najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca. Charakteryzuje się niemiarowym, szybkim biciem serca i często powoduje uczucie kołatania w sercu. Migotanie przedsi0nków dotyczy od 1-2% populacji ogólnej.
Prowadzimy badania kliniczne dla pełnoletnich pacjentów, u których zdiagnozowano migotanie przedsionków w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu, skontaktuj się przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio z ośrodkiem prowadzącym badanie:https://komed-ck.pl/badania/migotanie-przedsionkow/
– Puławy, tel. 81 888 63 33
Powrót