W dniu 16.09.2021  odbyło się Uroczyste Otwarcie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, którego partnerem jest KO-MED Centra Kliniczne.

Prelegentami podczas konferencji towarzyszącej uroczystości otwarcia CWBK NIGRiR byli:

Projekt:

wydarzenie w ramach projektu „Tworzenie i rozwój finansowanego przez Agencję Badań Klinicznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher” finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

Finansujący CWBK:

Środki budżetu państwa od Agencji Badań Klinicznych