W odpowiedzi na zaproszenie od czołowych reprezentantów stanu Wisconsin, Prezes Zarządu KO-MED Centra Kliniczne w lutym będzie gościł w Legislaturze Stanu Wisconsin.

Zaproszenie jest efektem rozmów, które odbyły się w październiku podczas Kongresu Polsko – Amerykańskiego w Lublinie i ma na celu zacieśnienie współpracy polsko – amerykańskiej współpracy gospodarczej.

Powyższe działania wpisują się w strategię zacieśniania współpracy z USA i są zgodne z polityką Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozwoju innowacji i biotechnologii.