W odpowiedzi na zaproszenie czołowych reprezentantów stanu Wisconsin, Prezes Zarządu KO-MED Centra Kliniczne  gościł w Legislaturze Stanu Wisconsin. Spotkanie odbyło się w biurze Senatora Kenneth`a Skowrońskiego.

Zaproszenie było efektem rozmów, które odbyły się w październiku podczas Kongresu Polsko – Amerykańskiego w Lublinie. Prowadzone rozmowy dotyczyły współpracy biznesowej i medycznej.

Powyższe działania wpisują się w strategię zacieśniania współpracy z USA i są zgodne z polityką Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozwoju innowacji i biotechnologii.