Prezes KO-MED Centra Kliniczne – Marek Konieczny wspólnie z delegacją województwa lubelskiego pod przewodnictwem wicemarszałka Dariusza Stefaniuka, spotkał się a Ambasadorem Polski na Białorusi – Arturem Michalskim. Tematem przewodnim rozmów była współpraca gospodarcza, naukowa i kulturalna.

Przedstawiciel KO-MED Centra Kliniczne spotkał się również z reprezentantami Klubu Polskiego Biznesu, Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Mińsku oraz Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Delegacja odwiedziła Mińsk w dniach 14-15 marca 2019r.