Rozpoczynamy rekrutację do badania klinicznego dla osób z nadciśnieniem tętniczym!
Zgłoś się do ośrodka KO-MED Centra Kliniczne w Staszowie przy ul. 11 Listopada (tel. 15 864 12 34).
Do badania mogą zostać zakwalifikowane osoby pełnoletnie:
LUB
Badany produkt jest podawany podskórnie, co 6 miesięcy.  Jest opracowany jako terapia dodatkowa u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym niedostatecznie kontrolowanym za pomocą standardowych leków przeciwnadciśnieniowych.