KO-MED Centra Kliniczne otrzymał nominację do Godła w Konkursie „Teraz Polska” w kategorii ” innowacyjne terapie dla pacjentów”. Nominacja jest potwierdzeniem wysokiej jakości usługi oraz poświadcza spełnienie przez KO-MED Centra Kliniczne wymogów otrzymania Godła „Teraz Polska”.

Przed nami ostatni etap – posiedzenie Kapituły Konkursu.