W KO-MED Centra Kliniczne prowadzimy aktualnie badania dla osób cierpiących na astmę. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego:  https://komed-ck.pl/badania/astma/ lub bezpośrednio z ośrodkiem prowadzącym badanie:  Lublin, tel. 81 440 24 74.

Badania prowadzone przez KO-MED Centra Kliniczne skierowane są do osób z astmą zdiagnozowaną od co najmniej roku, które doświadczyły epizodu zaostrzenia astmy w ciągu ostatnich dwóch lat. Jako zaostrzenie astmy rozumiemy: konieczność hospitalizacji lub wizyty na SOR lub konieczność przyjęcia systemowego steroidu. Skontaktuj się z naszym ośrodkiem i weź udział w badaniu klinicznym!