Informujemy o podpisaniu umowy w zakresie prowadzenia i nadzoru nad badaniami klinicznymi w Szpitalu Neuropsychiatrycznym z siedzibą w Lublinie, który jest drugim największym szpitalem psychiatrycznym w Polsce

Szpital i poradnie obejmują swoim zasięgiem populację 2 milionów pacjentów (75 % pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi trafia do tego szpitala).

Każdego roku szpital hospitalizuje ponad 9 000 pacjentów, a z usługh poradni poradni przyszpitalnych korzysta rocznie ponad 20 000 pacjentów:

Jak zatem Państwo widzicie w obszarze schorzeń psychiatrycznych, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie daje olbrzymie możliwości rekrutacji pacjentów, o czym świadczą powyższe liczby.

Jednocześnie przypominamy, że jesteśmy gotowi i mamy doświadczenie w realizacji badań od I do IV fazy, praktycznie we wszystkich specjalizacjach medycznych w naszych 12 ośrodkach (Warszawa, Lublin, Zamość, Biała Podlaska, Puławy, Staszów), które to znajdują się w instytutach, szpitalach klinicznych i wojewódzkich.

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną informacją o Sieci Ośrodków KO-MED Centra Kliniczne pod linkiem https://tiny.pl/tbzjp