Na mocy podpisanej w 2019 roku umowy, w marcu 2020 Sieć KO-MED Centra Kliniczne otworzyła placówkę w Stanach Zjednoczonych – biuro przy Medical College of Wisconsin (MCW).
Współpraca KO-MED Centra Kliniczne i MCW ma na celu współprowadzenie badań, wymianę doświadczeń w zakresie organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem projektów Clinical Cancer Center MCW.