Pokrzywka – Badania kliniczne!

Osoby, u których zdiagnozowano pokrzywkę, mogą kwalifikować się do udziału w naszych najnowszych badaniach klinicznych. Skontaktuj się z naszym ośrodkiem partnerskim, aby uzyskać więcej informacji:

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIGRiR (Warszawa) tel. (22) 688 06 32, (22) 588 06 31 lub 607 630 640

Pokrzywka to wysypka, która objawia się zmianami skórnymi w postaci bąbli i/lub obrzęków i jest zwykle spowodowana reakcją na takie rzeczy jak żywność, pyłki, ukąszenia owadów lub chemikalia. Weź udział w badaniach klinicznych dla osób, u których zdiagnozowano pokrzywkę.