KO-MED Centra Kliniczne wraz z Narodowym Instytutem Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu podpisali w dniu 19.11.2021 porozumienie w zakresie współpracy z Uniwersytetem Rzymskim `La Sapienza`.

Oprócz Prezesa KO-MED Centra Kliniczne Marka Koniecznego, Dyrektora NIGRiR dr n. med. Marka Tombarkiewicza oraz Rektora UM Wrocław prof. dr hab. med. Piotra Ponikowskiego uroczystość swoją obecnością uświetnili: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Prezes Agencji Badań Medycznych – Radosław Sierpiński oraz Anna Maria Anders – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino.

Stronę włoską reprezentowali:
• prof. Antonio Angeloni – Członek Zarządu Dyrektorów, Uniwersytet La Sapienza
• prof. Mariano Bizzarri – Dyrektor, Międzywydziałowe Centrum Biologii Systemów, Uniwersytet La Sapienza
• prof. Cinzia Marchese – Dyrektor Laboratorium Biotechnologii Komórki, Kierownik Medycyny Regeneracyjnej, Wydział Medycyny Eksperymentalnej, Uniwersytet La Sapienza
• Roberto Verna MD, PhD – Profesor Zwyczajny Patologii Klinicznej Prezes Akademii Zdrowia i Badań Klinicznych, Uniwersytet La Sapienza

Współpraca obejmować będzie działania w zakresie rozwoju badań medycznych oraz współpracy naukowej.