8 maja b.r. w Białymstoku Prezes KO-MED Centra Kliniczne, Marek Konieczny wziął udział
w ważnej debacie społecznej Wspólnie dla zdrowia, zapoczątkowanej przez Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego i organizowanej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Debata została zorganizowana w ramach VI Konferencji pod tytułem Innowacje, technologie, efektywność.

Prezes Marek Konieczny wziął udział w debacie jako panelista w panelu zatytułowanym „Co to znaczy innowacja? Korzyści dla polskiego pacjenta.” Moderatorem panelu był p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych, dr Radosława Sierpińskiego. Uczestnikami panelu byli, oprócz dr Koniecznego, także Bogna Cichowska-Duma (INFARMA), Mateusz Gaczyński (MNiSW), Marek Kustosz, Maciej Miłkowski (MZ) oraz Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Zdaniem Prezesa Koniecznego innowacja to chęć do zmiany, odwaga i determinacja. Innowacje w służbie zdrowia są możliwe w Polsce, wg Prezesa Koniecznego, dzięki konsekwentnemu wdrażaniu strategii premiera Morawieckiego przez obecnego Ministra Zdrowia. Wyrazem innowacyjnego podejścia do polskiej służby zdrowia jest m. in. utworzenie Agencji Badań Medycznych. Dalej, w trakcie swojego wystąpienia, Prezes Konieczny podkreślił, że KO-MED Centra Kliniczne zajmuje się wdrażaniem innowacji w szpitalach publicznych i w tym kontekście pokłada duże nadzieje z powstaniem ABM, która może mocno wesprzeć proces rozwoju innowacyjności w sektorze szpitali.