Aktualności:
Aktualności
Sprostowanie informacji medialnych.

Sprostowanie Prezesa Zarządu KO-MED Centra Kliniczne.

Z uwagi na pojawiające się w mediach błędne informacje łączące współpracę KO-MED Centra Kliniczne z Medical College of Wisconsin (USA) z pracami nad szczepionką na koronawirusa, wyjaśniam, że współpraca KO-MED Centra Kliniczne z Medical College of Wisconsin (USA) dotyczy głównie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie onkologii. Z uwagi na bieżące zainteresowanie mediów tematem koronawirusa, współpraca w.w. firm została błędnie zinterpretowana. Faktem jest natomiast, że KO-MED Centra Klinicznie planuje zaangażować się w badania nad szczepionką na koronawirusa z inną amerykańską firmą, niezależną od Medical Collage of Wisconsin (USA).
Marek Konieczny, Prezes Zarządu KO-MED Centra Kliniczne

Powrót