Z dumą informujemy, iż zaledwie dwa miesiące po inauguracji Centrum Innowacyjnych Terapii w uniwersyteckim szpitalu klinicznym SPSK4 w Lublinie, otwieramy kolejny ośrodek – Centrum Badań Medycznych na terenie z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

Dziękujemy Dyrekcji, pracownikom naukowym oraz administracyjnym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie za zaufanie i zaangażowanie w doskonałą współpracę dla dobra Pacjentów i Instytutu.

Dziękujemy Sponsorom i CRO za szybkie skierowanie pierwszych projektów badawczych do Instytutu już pierwszego dnia od uruchomienia Centrum Badań Medycznych.