Niech Zmartwychwstały Chrystus
  O
bdarzy swoim pokojem,

    Wiarę  pobudzi wśród ludzi,
      A nas i  nasze rodziny otoczy swoją łaską i zmiłowaniem.

          NADZIEJA zaś, z jaką powrócił niech będzie światłem
          nawet dla tych najbardziej cierpiących i osamotnionych.

Najlepsze życzenia składa

Prezes Marek Konieczny wraz z Zespołem KO-MED Centra Kliniczne