Niech w Naszych sercach i sercach nam bliskich osób

wybrzmiewa pieśń aniołów:

„Chwała Bogu na wysokościach,

a na ziemi pokój ludziom,

w których sobie upodobał.”

(Łk 2,14)

Z najlepszymi życzeniami z okazji Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2023

Marek Konieczny

Prezes KO-MED Centra Kliniczne