Szanowni Państwo,
Niech Chrystus Zmartwychwstały
da nadzieję tym wszystkim, którzy pogrążeni są w mroku niepokoju, zamętu czy niebezpieczeństwa wojny.
Niech przyniesie oczekiwany pokój, radość i da udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią.

Prezes KO-MED Centra Kliniczne wraz z całym zespołem