Blog
Badania kliniczne na świecie
Badania kliniczne na świecie

Choć ilość badań klinicznych prowadzonych w Polsce wciąż rośnie, nadal nie dorównujemy pod tym względem innym wysoce rozwiniętym krajom. Na świecie tego typu projekty badawcze coraz częściej stanowią fundament współczesnej medycyny i są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii. Pod względem ilości przeprowadzanych badań pionierem są Stany Zjednoczone i Niemcy. Do czołówki należą też Francja, Kanada, Hiszpania, Włochy, Japonia, Wielka Brytania i Holandia. Polska plasuje się pod tym względem na dziesiątym miejscu.
Jednocześnie nasz kraj posiada olbrzymi potencjał do rozwoju dziedziny badań klinicznych. Ma na to wpływ wielkość populacji, bogata infrastruktura medyczna w postaci placówek zdrowia, w których mogłyby być prowadzone projekty, oraz wysoce wykwalifikowana kadra medyczna. Tymczasem szacuje się, że w latach 2011–2014 było prowadzonych 300–400 przedsięwzięć badawczych rocznie – głównie z takich dyscyplin medycyny, jak gastrologia, pediatria, kardiologia, reumatologia i pulmonologia. Jednym z zasadniczych utrudnień dla badań klinicznych w Polsce są skomplikowane i długotrwałe procedury administracyjne, które blokują możliwość rozwinięcia działalności na szerszą skalę.

Tymczasem badania kliniczne to dziedzina, z której korzyści wynikają dla szeregu podmiotów. Głównymi beneficjentami są pacjenci, zyskując tym sposobem dostęp do innowacyjnych i perspektywicznych produktów leczniczych, ale także do szczegółowej diagnostyki, nowoczesnej aparatury medycznej i najlepszych specjalistów. Na przedsięwzięciach badawczych zyskują także lekarze, gdyż tym sposobem poszerzają swoją wiedzę i doświadczenie z intersujących ich dziedzin, zapoznają się z najnowszymi standardami projektów medycznych, mają kontakt ze środowiskiem z całego świata. Kolejną z odnoszących korzyści grup są szpitale. Niejednokrotnie na użytek badań klinicznych są one wyposażane w zaawansowane urządzenia diagnostyczne i medyczne, a wprowadzane procedury podnoszą standardy ich pracy. Warto więc sprzyjać rozwojowi projektów badawczych, które stale podnoszą rynek medyczny i farmaceutyczny na wyższy poziom, gwarantując przy tym indywidualne benefity.

Powrót