Nasza infolinia
533 707 828
8.00-18.00
Aktualności:
PO PIERWSZE
BEZPIECZEŃSTWO
Podczas prowadzonych przez KO-MED projektów badawczych najważniejsze jest dobro pacjenta. Służą temu specjalne procedury i stały monitoring zdrowia.
Badania Kliniczne od A do Z

Udział w badaniach klinicznych prowadzonych przez KO-MED Centra Kliniczne to unikatowa i zupełnie bezpłatna szansa na zażegnanie trudnych do wyleczenia i uciążliwych schorzeń. Niektóre z badanych produktów leczniczych mogą okazać się przełomowe dla rozwoju medycyny w wielu obszarach terapeutycznych.

W innym przypadku również odnosisz liczne korzyści, które stanowią wsparcie dla obecnego stanu zdrowia. Przy tym możesz mieć pewność bezpieczeństwa i ścisłą kontrolę nad tym, co dzieje się w Twoim organizmie.

Badania kliniczne to zakrojone na szeroką skalę projekty badawcze, których celem jest wprowadzanie nowych leków na rynek farmaceutyczny. Zapewniają one pacjentom dostęp do innowacyjnych farmaceutyków, które stanowią szansę na wyleczenie rozmaitych schorzeń. Jednocześnie pozwalają zweryfikować, czy i jak przebiega proces zdrowienia za pomocą danego rozwiązania. Badania kliniczne pozwalają więc na ocenę skutków, wchłaniania, dystrybucji i metabolizmu produktu leczniczego, mając przede wszystkim na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta.

Na przestrzeni wieków rozwój medycyny sprawił, że dziś żyjemy znacznie dłużej niż nasi przodkowie. Wiele niewyleczalnych kiedyś schorzeń potrafimy zażegnać za pomocą odpowiednio dobranego leku. Znacznej poprawie uległa nasza odporność, gdyż dziesiątki z przypadłości już na początku eliminujemy za pomocą szczepień. Każde z tych przysługujących się ludzkości rozwiązań przeszło kiedyś przez etap badań klinicznych. Były one badane i ulepszane, by w końcu stać się środkiem leczniczym dostępnym dla każdego pacjenta. Proces ten nie odbywał się jednak w tak ściśle uregulowany jak dziś. Dzisiejsze badania sprawiają, że wprowadzanie na rynek farmaceutyków odbywa się przy obopólnych korzyściach dla pacjenta i dla nauki.

Badania kliniczne są podzielone na etapy, dzięki którym do pacjentów trafiają solidnie zweryfikowane pod względem bezpieczeństwa produkty lecznicze. Zakłada się, że tylko 1 z 10 tysięcy odkrytych cząsteczek o działaniu terapeutycznym trafi do obrotu. Czas monitorowania ich sposobu działania zajmuje zwykle 10–15 lat.

Fazy badań klinicznych
Poszczególne fazy badań klinicznych przebiegają pod ścisłą kontrolą naukowców i lekarzy. Dodatkowo cały projekt badawczy musi przebiegać zgodnie ze standardami prawnymi, które zostały określone w Unii Europejskiej i w Polsce.
Badania przedkliniczne
Bez udziału organizmów ludzkich
Badania podstawowe
Przeprowadzane w laboratoriach
Badania: Fazy 0-IV
Z udziałem organizmów ludzkich
Badania podstawowe
Przeprowadzane w laboratorium
Badania przedkliniczne
Bez udziału organizmów ludzkich
Faza 0
Z udziałem 10–15 zdrowych ochotników w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza I
Z udziałem 80–100 zdrowych ochotników w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza II
Z udziałem 50–300 chorych ochotników wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza III
Z udziałem kilkuset – kilku tysięcy pacjentów w wyspecjalizowanych ośrodkach
Faza IV
Z udziałem kilku tysięcy pacjentów w wyspecjalizowanych ośrodkach
CEL
Poznanie bezpieczeństwa działania
CEL
Poznanie mechanizmu działania
CEL
poznanie bezpieczeństwa działania na zdrowy organizm ludzki
CEL
określenie dawki i działań niepożądanych
CEL
potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa działania u chorych pacjentów
CEL
przygotowanie dokumentacji medycznej niezbędnej do wprowadzenia leku
CEL
ustalenie efektów długotrwałego stosowania leku i oszacowanie kosztów terapii