Endometrioza

BADANIE KLINICZNE DLA KOBIET Z ZDIAGNOZOWANĄ ENDOMETRIOZĄ Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: kobieta przed menopauzą  wiek: 18-49 chirurgicznie (laparoskopia lub laparotomia) zdiagnozowana endometrioza Ośrodek, w którym prowadzimy badanie: Lublin, tel. 81 440 24 74   Przypominamy: • konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne, • nie wymagamy […]

Stan przedcukrzycowy

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE STANEM PRZEDCUKRZYCOWYM Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Wiek 18-70 lat HbA1c ≥ 6% (42 mmol/mol) ≤ 7% (53 mmol/mol) BMI ≥25 kg/m2 lecz ≤ 40 kg/m2 Ośrodek, w którym prowadzimy badanie: Lublin, tel. 81 440 24 74   Przypominamy: • konsultacje lekarskie oraz udział […]

Zdarzenia sercowo-naczyniowe

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDARZENIAMI SERCOWO-NACZYNIOWYMI Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Wiek powyżej 18 lat Choroba sercowo-naczyniowa zdefiniowana jako: Przebyty zawał serca Przebyty udar niedokrwienny CABG lub przezskórna interwencja wieńcowa Amputacja kończyny dolnej – z powodu miażdżycy Rewaskularyzacja kończyn LDL ≥100 mg/dl Ośrodek, w którym prowadzimy badanie: Zamość […]

Zdarzenia sercowo-naczyniowe u osób z otyłością

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDARZENIAMI SERCOWO-NACZYNIOWYMI Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Osoby po 55 roku życia BMI większe lub równe 25 kg/m2 Rozpoznana choroba sercowo naczyniowa tj. przebyty zawał mięśnia sercowego, przebyty udar, chromanie przestankowe, wcześniejszy zabieg rewaskularyzacji tętnicy obwodowej, amputacja kończyny dolnej Ośrodek, w którym prowadzimy badanie: […]

Łuszczycowe Zapalenie Stawów

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTEK CIERPIACYCH Z POWODU ENDOMETRIOZY Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjentki spełniające poniższe kryteria: wiek co najmniej 18 lat, rozpoznanie PsA od co najmniej 6 miesięcy Ośrodki, w których prowadzimy badanie: Lublin 81 440 24 74 Przypominamy: • konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne, • nie wymagamy […]

NASH – Niealkoholowe stłuszczenie wątroby

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z NIEALKOHOLOWYM STŁUSZCZENIEM WĄTROBY – NASH Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: dorośli, powyżej 18 roku życia z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby potwierdzonym biopsją wątroby Ośrodki, w których prowadzimy badanie: Staszów tel: +48 15 864 12 34   Przypominamy: • konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta […]

Migotanie przedsionków

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZMAGAJĄCYCH SIĘ MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: wiek powyżej 18 lat Uczestnicy muszą posiadać medyczne dowody migotania przedsionków w ciągu 1 roku przed i co najmniej 1 dzień przed kwalifikującymi się zapisami EKG. Ośrodki, w których prowadzimy badanie: Zamość tel. 15 864 12 […]

Nawracający lub oporny nowotwór hematologiczny

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW CIERPIĄCYCH Z POWODU NAWRACAJĄCEGO LUB OPORNEGO NA LECZENIE NOWOTWORA HEMATOLOGICZNEGO Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: hematologiczny nowotwór złośliwy lub nowotwór limfoidalny, który wystąpił jako nawrót choroby lub jest oporny na standardowe leczenie i zostały wyczerpane wszystkie dostępne terapie choroba mierzalna lub możliwa do oceny stan […]

Choroba Leśniowskiego-Crohna

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANĄ CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: wiek 18+ Choroba Leśniowskiego-Crohna zdiagnozowana co najmniej 3 miesiące temu Ośrodek, w którym prowadzimy badanie: Lublin  533 330 941 Przypominamy: • konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne, • nie wymagamy skierowania, • krótkie […]

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: wiek 18+ zdiagnozowane wrzodziejące zapalenie jelita grubego Ośrodek, w którym prowadzimy badanie: Puławy +48 81 888 63 33 Przypominamy: • konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne, • nie wymagamy skierowania, • […]