BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW CIERPIĄCYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2

Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria:

Ośrodki, w których prowadzimy badanie:

Lublin  81 440 24 74

Staszów tel. 15 864 12 34

Przypominamy:
• konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne,
• nie wymagamy skierowania,
• krótkie terminy na konsultacje,
• kryteriów kwalifikujących Pacjenta do udziału w badaniu jest więcej, są one weryfikowane przez lekarza prowadzącego badanie,
• lek badany i wszelkie badania wynikające z udziału w badaniu są dla pacjenta bezpłatne i szybko realizowane.