BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZMAGAJĄCYCH SIĘ MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria:

Ośrodki, w których prowadzimy badanie:

Zamość tel. 15 864 12 34

Lublin, ul. Tetmajera tel. 81 440 24 74

Przypominamy:
• konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne,
• nie wymagamy skierowania,
• krótkie terminy na konsultacje,
• kryteriów kwalifikujących Pacjenta do udziału w badaniu jest więcej, są one weryfikowane przez lekarza prowadzącego badanie,
• lek badany i wszelkie badania wynikające z udziału w badaniu są dla pacjenta bezpłatne i szybko realizowane.