BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW CIERPIĄCYCH Z POWODU NAWRACAJĄCEGO LUB OPORNEGO NA LECZENIE NOWOTWORA HEMATOLOGICZNEGO

Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria:

Do udziału w badaniu nie zakwalifikują się Pacjenci, którzy:

Ośrodki, w których prowadzimy badanie:

Biała Podlaska [szpital] 83 306 77 00, 603 314 074

Przypominamy:
• konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne,
• nie wymagamy skierowania,
• krótkie terminy na konsultacje,
• kryteriów kwalifikujących Pacjenta do udziału w badaniu jest więcej, są one weryfikowane przez lekarza prowadzącego badanie,
• lek badany i wszelkie badania wynikające z udziału w badaniu są dla pacjenta bezpłatne i szybko realizowane.