Przewlekła białaczka limfocytowa

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANĄ PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFOCYTOWĄ Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Przewlekła białaczka limfocytowa lub chłoniak z małych limfocytów (CLL/SLL) potwierdzone w badaniu histopatologicznym wg kryteriów IWCLL z 2018r Nawrót lub oporność na co najmniej jedną wcześniejszą terapię CLL/SLL lub pacjenci dotychczas nieleczeni którzy nie nadają […]

Rak piersi HER2 ujemny lub potrójnie ujemny

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM  GRUCZOLAKORAKIEM PIERSI Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: zdiagnozowany gruczolakorak piersi w stadium nawrotowym lub przerzutowym, hormonozależny (HR+), HER2 ujemny lub potrójnie ujemny Ośrodki, w których prowadzimy badanie: Biała Podlaska tel.  +48 83 306 77 00 Przypominamy: • konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w […]

Rak piersi HER2+

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM RAKIEM PIERSI HER2+ Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Histopatologicznie udokumentowany HER2-pozytywny rak piersi Stadium kliniczne w chwili rozpoznania: T0-4, N1-3, M0 lub ≥T3, N0, M0 Stan sprawności ECOG 0 lub 1 Do udziału w badaniu nie zakwalifikują się Pacjenci, którzy: Zawał serca w […]

Nadwaga/Otyłość

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW CIERPIĄCYCH NA NADWAGĘ Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Mężczyzna lub kobieta w wieku ≥ 18 lat BMI ≥ 27kg/m2 z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową  lub co najmniej 2 powikłaniami związanymi z masą ciała lub czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej (CVD) lub kombinacją obu LUB BMI ≥ 30kg/m2 […]

Cukrzyca TYP 2

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW CIERPIĄCYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Wiek > 18 lat Cukrzyca typu 2 zdiagnozowana co najmniej 180 dni przed badaniem HbA1c ≥ 8.0% (≥ 64.0 mmol/mol) Leczenie lekami p/cukrzycowymi Brak historii leczenia insuliną (UWAGA: douszczone leczenie insuliną cukrzycy ciążowej oraz krótkotrwałe […]

Cukrzyca TYP 2 u osób otyłych

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW CIERPIĄCYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: 18+ z cukrzycą typu 2, zdiagnozowaną co najmniej od pół roku BMI większe lub równe 25 km/m2 leczenie lekami przeciwcukrzycowymi  ≥ 3 m-cy HbA1c 7,5–10,5 % Ośrodki, w których prowadzimy badanie: Lublin  81 440 24 […]