Nasza infolinia
533 707 828
8.00-18.00
Aktualności:
Umów się
na wizytę
Przewlekła białaczka limfocytowa

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANĄ PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFOCYTOWĄ Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Przewlekła białaczka […]

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANĄ PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFOCYTOWĄ

Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria:

  • Przewlekła białaczka limfocytowa lub chłoniak z małych limfocytów (CLL/SLL) potwierdzone w badaniu histopatologicznym wg kryteriów IWCLL z 2018r
  • Nawrót lub oporność na co najmniej jedną wcześniejszą terapię CLL/SLL lub pacjenci dotychczas nieleczeni którzy nie nadają się tradycyjnej immunochemioterapii
  • Stan sprawności ECOG ≤ 2
  • Prawidłowa funkcja szpiku kostnego niezależna od podawania czynnika wzrostu
  • Wystarczający stopień wydolności nerek i wątroby

Do udziału w badaniu nie zakwalifikują się Pacjenci, którzy:

  • Wcześniej stosowali leczenie anty-Bcl-2
  • Mają aktywne zakażenie, w tym zakażenie HIV i HBV
  • Mają niewydolność układu krążenia ≥2 wg NYHA
  • Mają niestabilną dusznicę piersiowąa lub zawał serca w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed włączeniem do badania

Ośrodki, w których prowadzimy badanie:

Biała Podlaska tel.  +48 83 306 77 00

Przypominamy:
• konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne,
• nie wymagamy skierowania,
• krótkie terminy na konsultacje,
• kryteriów kwalifikujących Pacjenta do udziału w badaniu jest więcej, są one weryfikowane przez lekarza prowadzącego badanie,
• lek badany i wszelkie badania wynikające z udziału w badaniu są dla pacjenta bezpłatne i szybko realizowane.

Ośrodki Badań Klinicznych

Aktualna lista ośrodków badawczych w ramach sieci KO-MED Centra Kliniczne.

Ośrodek Badań Klinicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
BIAŁA PODLASKA
ul. Terebelska 57-65
Tel: +48 83 306 77 00
Umów się na bezpłatną wizytę!

Leczenie innowacyjnymi metodami przeznaczone jest przede wszystkim  dla pacjentów, u których w dotychczasowym procesie leczenia nie uzyskano poprawy, którzy poszukują nowych możliwości leczenia dla poprawy stanu zdrowia, komfortu i jakości życia. Pacjentom, którzy chcą wziąć udział w jednym z programów badawczych i uzyskać wszystkie niezbędne informację gwarantujemy bezpłatną konsultację w jednym z naszych ośrodków.