Nasza infolinia
533 707 828
8.00-18.00
Aktualności:
Umów się
na wizytę
Rak piersi HER2+

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM RAKIEM PIERSI HER2+ Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Histopatologicznie udokumentowany […]

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM RAKIEM PIERSI HER2+

Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria:

  • Histopatologicznie udokumentowany HER2-pozytywny rak piersi
  • Stadium kliniczne w chwili rozpoznania: T0-4, N1-3, M0 lub ≥T3, N0, M0
  • Stan sprawności ECOG 0 lub 1

Do udziału w badaniu nie zakwalifikują się Pacjenci, którzy:

  • Zawał serca w okresie 6-mcy przed włączeniem do badania, objawowa CHF, niestabilna dusznica bolesna lub udar mózgu
  • Objawowe zaburzenia rytmu serca wymagające leczenia
  • wcześniejsze leczenie ogólnoustrojowe raka piersi
  • wcześniejsze leczenie dowolnego nowotworu antacyklinami, cyklofosfamidem lub taksanami

Ośrodki, w których prowadzimy badanie:

Biała Podlaska tel.  +48 83 306 77 00

Przypominamy:
• konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w badaniu są bezpłatne,
• nie wymagamy skierowania,
• krótkie terminy na konsultacje,
• kryteriów kwalifikujących Pacjenta do udziału w badaniu jest więcej, są one weryfikowane przez lekarza prowadzącego badanie,
• lek badany i wszelkie badania wynikające z udziału w badaniu są dla pacjenta bezpłatne i szybko realizowane.

Ośrodki Badań Klinicznych

Aktualna lista ośrodków badawczych w ramach sieci KO-MED Centra Kliniczne.

Ośrodek Badań Klinicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
BIAŁA PODLASKA
ul. Terebelska 57-65
Tel: +48 83 306 77 00
Umów się na bezpłatną wizytę!

Leczenie innowacyjnymi metodami przeznaczone jest przede wszystkim  dla pacjentów, u których w dotychczasowym procesie leczenia nie uzyskano poprawy, którzy poszukują nowych możliwości leczenia dla poprawy stanu zdrowia, komfortu i jakości życia. Pacjentom, którzy chcą wziąć udział w jednym z programów badawczych i uzyskać wszystkie niezbędne informację gwarantujemy bezpłatną konsultację w jednym z naszych ośrodków.