Blog
Dlaczego warto wspierać badania kliniczne?
Dlaczego warto wspierać badania kliniczne?

Badania kliniczne przynoszą szereg korzyści dla wszystkich powiązanych z nimi grup – przede wszystkim pacjentów, ale także lekarzy, szpitali, a nawet krajowej gospodarki. Na świecie jest to ważna część medycyny, która stale się rozwija. Dlaczego również u nas warto ją wspierać?

Korzyści, jakie odnosi pacjent dzięki udziałowi w badaniu klinicznym, wydają się oczywiste. To przede wszystkim szansa na odzyskanie zdrowia zwłaszcza wówczas, gdy standardowe terapie nie dają wyników. To także możliwość otrzymania nowego leku, który w przyszłości może pomóc dziesiątkom ludzi. Ponadto uczestnictwo w projekcie badawczym pozwala na uzyskanie szczegółowej diagnostyki, która może wykazać inne schorzenia niż te, które u siebie podejrzewamy i wskazać drogę do nowej terapii. Taki krok wiąże się również z dostępem do wyższych standardów leczenia. Wynika z to faktu, że badania kliniczne wymagają zwykle lepszego rozpoznania i monitorowania przebiegu choroby i mechanizmu działania farmaceutyku. Odbywa się to pod kontrolą wysokiej klasy lekarzy i przy użyciu nowoczesnej aparatury medycznej. W rezultacie pacjent ma szansę na częstsze kontakty z lekarzem i szybkie reakcje medyka w razie pogorszenia stanu zdrowia.

Korzyści z badań klinicznych odnoszą też szpitale, a ostatecznie przekłada się to na dobro pacjentów. Projekty badawcze muszą być prowadzone wedle ściśle określonej metodologii. Wszystkie etapy są szczegółowo dokumentowane. Wymagają też one szczególnej troski o bezpieczeństwo uczestników projektu. Wszystko to skutkuje poprawą schematów diagnostycznych i terapeutycznych (czyli sposobu postępowania z pacjentem) stosowanych w codziennej służbie zdrowia. Szpital, w którym prowadzone są badania kliniczne, może wykorzystywać te same zasady do swojej rutynowej pracy, a tym samym poprawić swoje standardy i efektywność leczenia. Często jest on także wyposażany w nowoczesną aparaturę, która pozostanie do użytku także dla pozostałych pacjentów. Dla szpitali to również dodatkowe źródło finansowania, które może zostać wykorzystane na rozwój placówki.

Korzyści z badań klinicznych odnoszą ponadto lekarze. Dzięki udziałowi w projektach badawczych mogą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć cenną specjalizację. Mają również zapewniony kontakt z najlepszymi standardami światowej medycyny i międzynarodowym środowiskiem medycznym. Bywają na konferencjach naukowych i biorą udział w szkoleniach. Coraz wyższe kompetencje personelu szpitalnego przyczynia się z kolei do tego, że pacjenci są leczeni skuteczniej i w lepszych warunkach. Badania kliniczne pozwalają w końcu rozwijać gospodarkę. Zdobyta za ich wiedza będzie przyczyniać się do rozwoju takich sektorów rynku, jak farmacja i biotechnologia, ale też telemedycyna czy teleinformatyka. Warto więc wspierać obszar badań klinicznych, który przyczynia się bezpośrednio do naszego dobra, ale ponadto przynosi szereg korzyści otoczeniu.

 

 

Powrót