Z racji swojej wiodącej pozycji na polskim rynku, KO-MED Centra Kliniczne na co dzień współpracuje z największymi amerykańskimi firmami z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej oraz globalnej organizacji badań klinicznych. KO-MED Centra Kliniczne był więc naturalnym partnerem dla organizatorów Kongresu Polsko-Amerykańskiego w Lublinie, który odbył w dniach 11 do 14 października.

Gospodarzami kongresu byli wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek oraz rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Antoni Dębiński, których w organizacji wydarzenia wsparły władze stanu Wisconsin. Pierwszy dzień kongresu swoją obecnością uświetniła Ambasador USA w Polsce, Pani Georgette Mosbacher.

Jednym z celów kongresu było umożliwienie spotkania przedsiębiorców amerykańskich z polskimi, wymiana doświadczeń, poszukiwanie wspólnych obszarów inwestycyjnych. W Stanach Zjednoczonych proces profesjonalizacji i konsolidacji sektora realizatorów badań klinicznych na zlecenie jest znacznie bardziej zaawansowany.

Rynek badań klinicznych jest postrzegany nie tylko jako działalność innowacyjna oraz nieodzowny element postępu w medycynie, ale także jako bardzo perspektywiczna i stabilna działalność inwestycyjna. Inwestorzy zza oceanu zauważając podobieństwo modelu rozwoju branż badań klinicznych w Polsce i USA, dostrzegają ogromną szansę zainwestowania w model ekspansji z wysoką i przewidywalną stopą zwrotu.