Prezes Zarządu KO-MED Centra Kliniczne – dr n. med. Marek Konieczny oraz Partner Zarządzający Factor Consulting i jednocześnie Doradcza Strategiczny Zarządu KO-MED Centra Kliniczne – Stanisław Pisarski, na zaproszenie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka zaprezentowali Ministrowi Zdrowia – Łukaszowi Szumowskiemu wizualizację jednego z najbardziej innowacyjnych ośrodków badań klinicznych w Polsce. Tematem spotkania w siedzibie wojewody była promocja strategicznych inicjatyw prozdrowotnych w województwie lubelskim.