Centrum Badań Medycznych IPiN
Centrum Badań Medycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie