Zdarzenia sercowo-naczyniowe

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDARZENIAMI SERCOWO-NACZYNIOWYMI Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Wiek powyżej 18 lat Choroba sercowo-naczyniowa zdefiniowana jako: Przebyty zawał serca Przebyty udar niedokrwienny CABG lub przezskórna interwencja wieńcowa Amputacja kończyny dolnej – z powodu miażdżycy Rewaskularyzacja kończyn LDL ≥100 mg/dl Ośrodek, w którym prowadzimy badanie: Zamość […]

Migotanie przedsionków

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZMAGAJĄCYCH SIĘ MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: wiek powyżej 18 lat Uczestnicy muszą posiadać medyczne dowody migotania przedsionków w ciągu 1 roku przed i co najmniej 1 dzień przed kwalifikującymi się zapisami EKG. Ośrodki, w których prowadzimy badanie: Zamość tel. 15 864 12 […]