Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy KO-MED Centra Kliniczne Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest

  1. KO-MED Centra Kliniczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wacława Sieroszewskiego 34, 24-100 Puławy, tel. +48 81 888 63 33, email: kontakt@komed-ck.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470413, NIP: 7162814328, REGON: 061581430.
  2. KO-MED Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wacława Sieroszewskiego 34, 24-100 Puławy, tel. +48 81 888 63 33, email: kontakt@komed-ck.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495382, NIP: 7162814877, REGON: 061648104.
  3. Marek Konieczny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KO-MED Marek Konieczny z siedzibą przy ul. Wacława Sieroszewskiego 34, 24-100 Puławy, tel. +48 81 888 63 33, email: kontakt@komed-ck.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7161614834, REGON: 431094243.

(„Administrator”, „Współadministratorzy”).

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, elektronicznie poprzez adres e-mail: bok@k2c.com.pl  lub pod adresem pocztowym siedziby  jednego z Administratorów wskazanym powyżej.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu ( o ile zostanie podany) , adres mailowy oraz inne dane, jakie podadzą nam Państwo w toku wypełniania formularza kontaktowego i dalszego kontaktu w sprawie, z którą zwróciliście się Państwo do nas. Ponadto możemy automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w naszych serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.).

Źródło danych

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa w momencie, kiedy wypełniacie Państwo formularz kontaktowy.

Cel przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

  1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
  2. podmiotom współpracującym z Administratorami, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratorów w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorom prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorom), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym), dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, w tym również Facebook Ireland Ltd – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów,
  3. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziecie Państw w Polityce Prywatności, https. WWW.KOMED-CK.PL

Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale w takim przypadku nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratorów polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Państwa temat, w tym analiz, statystyk lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 

Powyższe prawa zostały bardziej szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: bok@k2c.com.pl  lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego”

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
W celu skorzystania z powyższego prawa proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: bok@k2c.com.pl  lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych określonych w formularzu kontaktowym jako wymaganych jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym i będzie wyodrębnione na formularzu. Brak podania tych danych osobowych skutkować jednak będzie brakiem możliwości przesłania wiadomości za pomocą formularza. Podanie pozostałych danych osobowych, w szczególności zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Polityka prywatności

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas innych usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem WWW.KOMED-CK.PL