20-letnie doświadczenie

Nasze doświadczenie oparte jest na blisko 20-letniej praktyce. Przeprowadziliśmy dotychczas setki badań klinicznych od I do IV fazy w wielu dziedzinach medycyny. Każdym z projektów zarządzają wysoce wykwalifikowani badacze.

Wyspecjalizowana struktura organizacyjna

Obecnie w naszych ośrodkach zaangażowanych jest już ponad 100 badaczy. Za obszar zarządzania, administracji oraz wsparcia medycznego odpowiada wyspecjalizowana struktura organizacyjna, w skład której wchodzą doświadczeni koordynatorzy, asystenci medyczni, administratorzy danych oraz pielęgniarki i laborantki.

Szybki start i efektywna rekrutacja

Gwarantujemy szybki i dokładny proces feasibility, oparty na szczegółowej analizie baz danych pacjentów. Po wstepnej akceptacji programu badawczego, kontraktowanie i negocjacje biznesowe finalizujemy (z naszej strony) najczęściej w terminie do 4 tygodni. Etap ten powierzamy wyspecjalizowanemu zespołowi START-UP. Rekrutacji sprzyja prężny zespół wspierający lekarzy i prowadzący działalność informacyjną wśród pacjentów za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi. Rozbudowane bazy potencjalnie zainteresowanych osób, kampanie online czy sprawnie działające call center umożliwiają nam efektywne przeprowadzanie akcji rekrutacyjnej.

Kontrola jakości

Dzięki lokalizacji na terenie sprawnie działających szpitali (lub w ich pobliżu) nasze ośrodki mają dostęp do wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego oraz laboratoryjnego. Posiadamy całodobowo monitorowane i dedykowane archiwa na dokumentację medyczną, zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem oraz procedury i systemy chroniące przed utratą zgromadzonych danych. Jedną z naszych przewag, zapewniającą jakość, terminowość oraz efektywność prowadzonych badań klinicznych, jest wdrożony system zarządzania oparty na standardowych procedurach operacyjnych (SOP) i wsparty innowacyjnymi narzędziami IT.

Zakres obszarów terapeutycznych, w których prowadzimy badania:

Zapewniamy, że odpowiemy na każdą propozycję badania, a proces feasibility zrealizujemy z należytą starannością w możliwie najkrótszym czasie.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem START-UP:

TEL.: +48 81 506 50 20

KOM.: +48 609 409 803, +48 533 691 047

E-MAIL: feasibility@komed-ck.pl