Aktualności:
NOWOCZESNA PLACÓWKA
Szpitalnictwo czerpie z badań klinicznych pod wieloma względami. Kadra, sprzęt i procedury mogą na nich wiele skorzystać.
Co zyskujesz?
Infrastruktura szpitalna podlega dynamicznemu rozwojowi, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby pacjentów. Zgodnie ze światowymi trendami coraz więcej placówek prowadzi badania kliniczne.
Atrakcyjną dla lekarzy możliwość poszerzenia własnych kwalifikacji
Dodatkowe środki finansowe poza NFZ
Szansę na promocję placówki
Usystematyzowanie procedur administracyjnych
Doposażenie w nowoczesną aparaturę diagnostyczną
i medyczną.
Korzyści dla szpitali

  • Możliwość jeszcze lepszego odpowiadania na potrzeby pacjentów poprzez zaproponowanie im nowoczesnych i rozwojowych terapii medycznych.
  • Wyposażenie w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i medyczną.
  • Dostęp do procedur administracyjnych, które mogą zostać zaimplementowane na użytek szpitala.
  • Profity z prowadzonych programów badawczych.
  • Dodatkowe szkolenia dla personelu szpitalnego.