Nawracający lub oporny nowotwór hematologiczny

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW CIERPIĄCYCH Z POWODU NAWRACAJĄCEGO LUB OPORNEGO NA LECZENIE NOWOTWORA HEMATOLOGICZNEGO Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: hematologiczny nowotwór złośliwy lub nowotwór limfoidalny, który wystąpił jako nawrót choroby lub jest oporny na standardowe leczenie i zostały wyczerpane wszystkie dostępne terapie choroba mierzalna lub możliwa do oceny stan […]

Przewlekła białaczka limfocytowa

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANĄ PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFOCYTOWĄ Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Przewlekła białaczka limfocytowa lub chłoniak z małych limfocytów (CLL/SLL) potwierdzone w badaniu histopatologicznym wg kryteriów IWCLL z 2018r Nawrót lub oporność na co najmniej jedną wcześniejszą terapię CLL/SLL lub pacjenci dotychczas nieleczeni którzy nie nadają […]

Rak piersi HER2 ujemny lub potrójnie ujemny

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM  GRUCZOLAKORAKIEM PIERSI Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: zdiagnozowany gruczolakorak piersi w stadium nawrotowym lub przerzutowym, hormonozależny (HR+), HER2 ujemny lub potrójnie ujemny Ośrodki, w których prowadzimy badanie: Biała Podlaska tel.  +48 83 306 77 00 Przypominamy: • konsultacje lekarskie oraz udział pacjenta w […]

Rak piersi HER2+

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM RAKIEM PIERSI HER2+ Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się Pacjenci spełniający poniższe kryteria: Histopatologicznie udokumentowany HER2-pozytywny rak piersi Stadium kliniczne w chwili rozpoznania: T0-4, N1-3, M0 lub ≥T3, N0, M0 Stan sprawności ECOG 0 lub 1 Do udziału w badaniu nie zakwalifikują się Pacjenci, którzy: Zawał serca w […]