POZOSTAŃ
W KONTAKCIE
KO-MED to sieć nowoczesnych placówek medycznych w całym kraju. Sprawdź, jak masz do nas blisko.
Ośrodki badawcze

Nasze ośrodki znajdują się w dogodnych lokalizacjach na terenie całej Polski. Umożliwia to efektywną rekrutację pacjentów zarówno z terenów miejskich, jak i pozamiejskich. Ponadto podczas tworzenia Centrów Klinicznych KO-MED kierowaliśmy się stopniem rozwoju infrastruktury szpitalnej. Nasze ośrodki zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i medyczną. W każdym z nich pracują lekarze o wysokich kwalifikacjach i personel administracyjny.

 

WARSZAWA Centrum Badań Medycznych NIGRiR
ul. Spartańska 1
tel: +48 22 506 57 61
LUBLIN Centrum Innowacyjnych Terapii SPSK4
ul. Jaczewskiego 8
Tel: +48 81 506 50 21
BIAŁA PODLASKA Ośrodek Badań Klinicznych Wojewódzki Szpital Spec.
ul. Terebelska 57-65
Tel: +48 83 306 77 00
LUBLIN Ośrodek Badań Klinicznych 1 WSK
Aleje Racławickie 23
Tel: +48 533 330 941
STASZÓW Ośrodek Badań Klinicznych SAMODZIELNY PUBLICZNY ZZOZ
ul. 11 Listopada 78
Tel: +48 15 864 12 34
ZAMOŚĆ Ośrodek Badań Klinicznych Zamojski Szpital Niepubliczny
ul. Peowiaków 1
Tel: +48 84 627 88 87
LUBLIN Ośrodek Badań Klinicznych INSTYTUT MEDYCYNY WSI
ul. Jaczewskiego 2
Tel: +48 500 029 749
LUBLIN Ośrodek Badań Klinicznych ŻAGIEL MED
ul. Tetmajera 21
Tel: +48 81 440 24 74
LUBLIN Ośrodek Badań Klinicznych LUXMED
ul. Królewska 11
Tel: +48 533 330 941
PUŁAWY Ośrodek Badań Klinicznych
ul. Sieroszewskiego 34
Tel: +48 81 888 63 33
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SIEDZIBA PUŁAWY
ul. Słowackiego 2/401
Tel: +48 81 506 50 20