POZOSTAŃ
W KONTAKCIE
KO-MED Centra Kliniczne – Partner Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Ośrodki partnerskie

W dniu 16.09.2021  odbyło się Uroczyste Otwarcie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, którego partnerem jest KO-MED Centra Kliniczne.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w NIGRiR
OŚRODEK PARTNERSKI
WARSZAWA
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa