W dniu 24 września 2019 roku KO-MED Centra Kliniczne podpisał w Milwaukee w stanie Wisconsin (USA) ramową umowę o współpracę z Medical College of Wisconsin (MCW).

MCW to trzecia co do wielkości prywatna uczelnia medyczna w USA i największy instytut badawczy w stanie Wisconsin, z budżetem na badania w roku 2018 wynoszącym 235 mln dolarów. MCW ma na koncie doświadczenie w realizacji 2 600 projektów badawczych, 42 odkrycia i wynalazki, a także 70 umów z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi.

KO-MED Centra Kliniczne jest jedyną instytucją prywatną w Polsce, która weszła do elitarnego grona bliskich partnerów MCW. W ramach umowy KO-MED Centra Kliniczne i MCW będą przede wszystkim współpracować w zakresie badań medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych projektów Clinical Cancer Center MCW, szczególnie poprzez współprowadzenie badań, wymianę doświadczeń w zakresie organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi.

Umowa o współpracy z MCW otwiera dla KO-MED Centra Kliniczne także ogromne możliwości rozwoju międzynarodowego, a dla naszych pracowników możliwość wyjazdów do USA w ramach wymiany i praktyk.