W dniu 27 listopada 2019r. w Sali konferencyjnej Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii miała miejsce konferencja pt.  „Nowoczesny system opieki zdrowotnej, a badania kliniczne”.

Gospodarzem i organizatorem konferencji była Dyrekcja Instytutu – prof. nadz. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Dyrektor Instytutu oraz prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy KO-MED Centra Kliniczne.

Konferencja ta była wydarzeniem wyjątkowym, które miało na celu zacieśnianie współpracy na styku nauka-biznes. I ten cen został w pełni zrealizowany dzięki merytorycznej i pogłębionej dyskusji na temat wyzwań, przed jakimi stoją obecnie jednostki prowadzące badania kliniczne, w obliczu wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań systemu opieki zdrowotnej.