7 stycznia Prezes Zarządu KO-MED Centra Kliniczne Marek Konieczny wraz z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, Dyrektorem Generalnym LUW w Lublinie Agata Grulą, spotkali się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z Wiceprezesem Polsko – Kanadyjskiej Izby Handlowej – Stephenem Klusem. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską i Kanadą oraz omówienie szczegółów zaproszenia Premiera Ontario Douga Forda na Kongres Polsko – Kanadyjski, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Warto przypomnieć, iż Prezes Marek Konieczny został powołany pismem z dnia 14.11.2018 roku na Zastępcę Przewodniczącego Zespołu do Spraw Nawiązywania Kontaktów oraz Rozwijania Współpracy z zagranicą przy Wojewodzie Lubelskim.
Ponadto, w dniu 7.12.2018 roku Prezes Marek Konieczny został powołany na Członka Zespołu Spraw organizacji Kongresu Polsko – Kanadyjskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Powyższe  spotkanie jest tylko wycinkiem wzmożonej w ostatnim czasie  aktywności Prezesa Marka Koniecznego, ale i całej Spółki KO-MED Centra Kliniczne w pozyskanie nowych instytucji oraz inwestorów  gotowych do  zaangażowanie  w polski rynek biotechnologiczny  i medyczny.